Praktisch

Contact gegevens

Tel. 09 / 225 72 38
GSM 0477 / 52 03 35
Mail info@vem.be

Waar?

Alle repetities en lessen gaan door in de Willem Wenemaerstraat 35 te Gent. Dit is vlakbij het bioscoopcomplex Kinepolis en de op- en afritten van de E17, de E40 en de Genste ring. Ook met het openbaar vervoer zijn wij vlot bereikbaar (bushalte op 50 m!).

Hoe kan je inschrijven? ?

Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden via een mail naar info@vem.be. Zodra er een plaatsje vrij komt, wordt u uitgenodigd voor de inschrijving op het secretariaat. De eigenlijke inschrijving gebeurt dan OP AFSPRAAK. Pas na betaling is de inschrijving definitief en word je op de deelnemerslijst geplaatst of kan je een lesuur vastleggen. Bij teveel inschrijvingen wordt er een wachtlijst aangelegd.

Wil je aansluiten bij het V.E.M.-orkest, meld je ook aan met een mailtje. Wij nodigen je dan uit voor een eerste repetitie.

Om in te schrijven voor een kamp, stuurt U een mailtje met alle gegevens (naam,adres,tel.nr., geboortedatum) en betaalt het gevraagde voorschot. Pas na betaling wordt u op de deelnemerslijst geplaatst. Indien het kamp intussen volzet is, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Scholen of verenigingen die een activiteit willen plannen, bezorgen ons alle coordinaten van de school/klas/groep en de verantwoordelijke met voorstel van planning van de gekozen activiteit. Wij bevestigen via een schriftelijke overeenkomst/factuur.

Vakanties?

M.u.v. zomerkampen, gaan alle lessen en activiteiten door in de loop van het schooljaar. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakantie noch de week van hemelvaart.

Hoe gebeurt de betaling?

Het cursus- of lidgeld wordt contant betaald op het secretariaat of overgeschreven op rek.nr. BE08 2900 5209 7913 van V.E.M.vzw.
Er wordt geen lesafspraak gemaakt voor een individuele les noch wordt iemand als cursist/lid/deelnemer genoteerd vooraleer het cursusgeld is vereffend. Er kunnen dus geen plaatsjes "gereserveerd" worden.

Prijzen:

Kaart van 5 lessen = 145€ (wekelijks les/max. 1 persoon/2 maanden geldig)

Kaart van 10 lessen = 280€ (wekelijks les/max. 1 persoon/ 4 maanden geldig of vanaf 2 gezinsleden/2 maanden geldig)

Kaart van 10 lessen = 315€ (onregelmatig les/max. 1 persoon/ 1 jaar geldig/enkel volwassenen-gevorderden)

Kaart van 20 lessen = 540€ (wekelijks les/max. 1 persoon/8 maanden geldig of vanaf 2 gezinsleden/4 maanden geldig)

MINI MUSICA orkest: gratis en enkel voor wie instrumentles volgt bij V.E.M.vzw.

V.E.M.-orkest: 115 euro lidgeld per schooljaar; gratis voor wie instrumentles volgt bij V.E.M.vzw.

Prijzen kampen en stages: zie overzicht "vakanties". Het resterend bedrag dient betaald te zijn uiterlijk 1 maand voor aanvang tenzij anders vermeld.

Toelichting bij de prijzen:

Het cursusgeld omvat lesgeld/lidgeld, verzekering, administratiekosten en deelname aan concerten en projecten.
Voor wie een orkestinstrument bespeelt omvat dit ook orkest/samenspel/kamermuziek.
Het cursusgeld is niet terugvorderbaar noch overdraagbaar.
Bij annulering van deelname aan een kamp is het voorschot niet terugvorderbaar. Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van een kamp is 50% van het totale bedrag verschuldigd; bij annulering binnen de week het totale bedrag.

Huurinstrumenten:

Wie instrumentles volgt, kan indien gewenst een instrument huren. Wij helpen onze leerlingen ook bij de aankoop van een eigen instrument. Meer info en prijzen op het secretariaat.

Nog enkele spelregels (zie ook huishoudelijk reglement bij de inschrijving):

* Een instrument leren bespelen vraagt oefening en wij gaan er van uit dat onze leerlingen voldoende gemotiveerd en enthousiast zijn om thuis regelmatig te oefenen.
* Voor jonge kinderen wordt een ouder/verantwoordelijke in de individuele les verwacht. Deze zal thuis ook het oefenen begeleiden. De ouder moet zelf geen muziekkennis hebben maar kan thuis in de lijn van de leerkracht met zijn kind oefenen.
* Lesafspraken voor individuele lessen kunnen verplaatst worden naar een ander moment binnen de week maar dit moet minstens 2 dagen vooraf aangevraagd worden.
* Voor wie een orkestinstrument bespeelt is samenspel/orkest een onmisbaar en essentieel onderdeel van de opleiding en wij nodigen alle betrokken leerlingen uit om aan te sluiten bij één van de groepen of deel te nemen aan de speciale repetities voor ensembles.
* Omdat elke school/organisatie een eigen pedagogisch-didactische aanpak heeft, schrijven wij geen leerlingen in voor individuele lessen die elders ook instrumentles (zelfs een ander instrument) en/of notenleer volgen. Zo vermijden we dat leerlingen af te rekenen hebben met andere benamingen, verschillende aandachtspunten, nieuwe werkwijze enz.
Bovendien vermijden we daarmee ook overlappende repetities/projecten/concerten e.d.
* Indien er (niveau)-groepen worden gemaakt, zijn het onze leerkrachten die de groepen indelen.
* Hoewel we dit tot een minimum beperken, kan het gebeuren dat de leerkrachten, als professionele muzikanten, zelf een concert spelen en daarvoor een les moeten verplaatsen. Uiteraard wordt dan een inhaalles voorzien of er wordt die week geen les aangerekend. Enige mate van flexibiliteit kan nodig zijn waarvoor dank!

Erkenning en steun:

V.E.M.vzw is erkend als socio-culturele vereniging door de Stad Gent en geniet de Steun van de Vlaamse overheid, departement cultuur, jeugd en media.