Nieuws

NIEUW schooljaar 2019-2020

Je kan de lessen hervatten vanaf maandag, 2 september. STARTEN KAN HET HELE JAAR DOOR.

De planning en de afspraken voor september lopen zonder uitzondering via mail naar info@vem.be (dus NIET via de leerkrachten zelf) vanaf 19/8.

Om een lesuur te kunnen vast leggen voor volgend schooljaar, moeten er op minstens 5 lessen op de beurtenkaart staan (per leerling in het geval van een gezinskaart). Wie geen/niet voldoende beurten meer heeft staan, zal dus eerst een nieuwe kaart moeten aankopen voor het lesuur kan vast gelegd worden.

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven OP AFSPRAAK vanaf 19 augustus.

DEELNAME Europees Muziekfestival voor de jeugd

Met een groep van ongeveer 35 strijkers trokken we in het weekend van 3 en 4 mei naar het Europees muziekfestival. Rond de 4000 jongeren verdeeld over een 100-tal ensembles en orkesten uit 29 landen nemen dit jaar deel. In de groep met Portugla, Rusland, Duitsland, Tsjechiƫ en Litouwen behaalden we een welverdiende 2e prijs! Dikke proficiat!!!

LESVERPLAATSINGEN en LESAFSPRAKEN

Om het voor iedereen werkbaar te houden, moet je een lesverplaatsing minstens 2 dagen vooraf aanvragen.

Wil je een lesafspraak vast leggen, afzeggen of wijzigen, dan doe je dit ofwel tijdens de les met de leerkracht ofwel via het secretariaat. Niet via mail/sms naar de leerkracht persoonlijk. Alleen zo vermijden we misverstanden en dubbele boekingen.

Planning REPETITIES Mini Musica 2019

Wekelijkse repetitie voor blazers vanaf 27/9 op vrijdag van 16u45 tot 17u45. In overleg met Lieven ook eens koper- en houtblazers apart.

Wekelijkse repetitie voor strijkers vanaf 27/9 elke vrijdag van 18u tot 19u.

Er is geen repetitie op vrijdag, 1 en 8 november.

Op 22/11 en op 13/12 duurt de repetitie van de blazers tot 18u30 en de repetitie van de strijkers tot 19u30.

Kerstconcertje op 22/12 en bijhorende repetities voor een deel van de muzikanten: zie aparte mail

REPETITIES V.E.M-orkest:

Wekelijkse repetitie vanaf 4 oktober elke vrijdag van 19u30 tot 21u.

Er is geen repetitie op vrijdag, 1 en 8 november.

Op 22/11 en 13/12 repeteren we met de strijkers vanaf 19u.

Op 15/11 en 6/12 repeteren de blazers nog tot 21u30.

Kerstconcertje op 22/12 en bijhorende repetities voor een deel van de muzikanten: zie aparte mail

Op 29/11 en 20/12 start de repetities pas om 20u voor wie niet mee speelt op het kerstconcertje.

KALENDER concerten/projecten/activiteiten

Maandag, 3 september: begin van de lessen (starten kan het hele jaar door).

Zaterdag, 9 november: HERFSTCONCERT

Zaterdag, 14 maart 2020: CARNAVALCONCERTEN

<