Nieuws

DEELNAME Europees Muziekfestival voor de jeugd

Met een groep van ongeveer 35 strijkers trokken we in het weekend van 3 en 4 mei naar het Europees muziekfestival. Rond de 4000 jongeren verdeeld over een 100-tal ensembles en orkesten uit 29 landen nemen dit jaar deel. In de groep met Portugla, Rusland, Duitsland, Tsjechië en Litouwen behaalden we een welverdiende 2e prijs! Dikke proficiat!!!

EINDE schooljaar 2019-2020

Je kan in overleg met de leerkracht les volgen tot en met woensdag, 26 juni 2019.

Spreek duidelijk af via de leerkracht en/of het secretariaat als je bv omwille van examens jouw lesuur of –planning wil aanpassen of de lessen vroeger wil stop zetten.

Sommige leerlingen moeten nog huur voor hun instrument betalen, gelieve dit voor de 1 juli in orde te brengen!

LESVERPLAATSINGEN en LESAFSPRAKEN

Om het voor iedereen werkbaar te houden, moet je een lesverplaatsing minstens 2 dagen vooraf aanvragen.

Wil je een lesafspraak vast leggen, afzeggen of wijzigen, dan doe je dit ofwel tijdens de les met de leerkracht ofwel via het secretariaat. Niet via mail/sms naar de leerkracht persoonlijk. Alleen zo vermijden we misverstanden en dubbele boekingen.

NIEUW schooljaar 2019-2020

Je kan de lessen hervatten vanaf maandag, 3 september. Starten kan het hele jaar door.

De planning en de afspraken voor september lopen zonder uitzondering via mail naar info@vem.be (dus NIET via de leerkrachten zelf) tussen 24 en 28/6 of vanaf 19/8.

Om een lesuur te kunnen vast leggen voor volgend schooljaar, moeten er op minstens 5 lessen op de beurtenkaart staan (per leerling in het geval van een gezinskaart). Wie geen/niet voldoende beurten meer heeft staan, zal dus eerst een nieuwe kaart moeten aankopen voor het lesuur kan vast gelegd worden.

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven OP AFSPRAAK tot 26 juni of vanaf 19 augustus.

Planning REPETITIES Mini Musica 2019

Repetitie flashmob op vrijdag, 6 en 13 september van 18u30 tot 19u30 (melodiegroep) en van 19u tot 20u (alle anderen).

Wekelijkse repetitie voor blazers vanaf 4 oktober elke vrijdag van 16u45 tot 17u45.

Wekelijkse repetitie voor strijkers vanaf 4 oktober eke vrijdag van 18u tot 19u. Data voor extra repetitie gevorderden volgen.

Er is geen repetitie op vrijdag, 8 november.

REPETITIES V.E.M-orkest:

Repetitie flashmob op vrijdag, 6 en 13 september van 18u30 tot 19u30 (melodiegroep) en van 19u tot 20u (alle anderen).

Wekelijkse repetitie vanaf 4 oktober elke vrijdag van 19u30 tot 21u.

Data extra repetitie strijkers/blazers worden later meegedeeld.

Er is geen repetitie op vrijdag, 8 november.

KALENDER concerten/projecten/activiteiten

Zaterdag, 8 juni 2019: LEERLINGENCONCERTEN

Woensdag, 26 juni 2019: laatste lessen

Maandag, 3 september: begin van de lessen (starten kan het hele jaar door).

Zaterdag, 14 september: FLASHMOB op de cultuurmarkt/Odegand

Zaterdag, 9 november: HERFSTCONCERTEN

Zaterdag, 14 maart 2020: CARNAVALCONCERTEN

<