Nieuws

KERSTCONCERT op zaterdag 22 december om 19u

Het bestuur, leerlingen en muzikanten van V.E.M.vzw nodigen u van harte uit op een sfeervol en hartverwarmend KERSTCONCERT in de Sint-Pauluskerk te Gent. Kaarten kosten 5 euro voor kids tot 12 jaar en 10 euro voor volwassenen en zijn te verkrijgen op het secretariaat of voor de aanvang van het concert. VAN HARTE WELKOM!

NIEUW BETALINGSSYSTEEM

Sinds september werken we met een ander betalingssysteem. De leerlingen komen wekelijks naar de les op een vast tijdstip maar betalen per 5 of 10 of 20 lessen.

Ben je uitzonderlijk verhinderd? Dan kan je de les verplaatsen naar een ander moment of er wordt geen les aangerekend op de kaart.

Wil je graag een extra les of een dubbele les volgen, is dit ook mogelijk.

Gevorderde leerlingen vanaf 16 jaar of volwassenen die niet wekelijks willen/kunnen komen, kunnen kiezen voor een beurtenkaart die 1 jaar geldig is.

Alle prijzen en de geldigheidtermijnen vind je onder "praktisch".

LESVERPLAATSINGEN en LESAFSPRAKEN

Om het voor iedereen werkbaar te houden, moet je een lesverplaatsing minstens 2 dagen vooraf aanvragen.

Wil je een lesafspraak vast leggen, afzeggen of wijzigen, dan doe je dit ofwel tijdens de les met de leerkracht ofwel via het secretariaat. Niet via mail/sms naar de leerkracht persoonlijk. Alleen zo vermijden we misverstanden en dubbele boekingen.

Planning REPETITIES Mini Musica 2018

Vrijdag, 30 november: blazers van 17u tot 18u (= gewone repetitie) en strijkers van 18u tot 20u

Vrijdag, 7 december: blazers en strijkers van 18u tot 20u.

Vrijdag, 14 december: gewone repetities.

Vrijdag, 21 december: geen repetitie

Zaterdag, 21 december: GENERALE REPETITIE en CONCERT (zie apart blad)

REPETITIES V.E.M-orkest:

Vrijdag, 30 november: strijkers van 19u tot 21u; blazers/slagwerk/piano van 20u tot 21u30.

Vrijdag, 7 december: blazers/slagwerk/piano van 19u tot 21u.

Vrijdag, 14 december: gewone repetitie + gevorderde strijkers tot 21u30.

Vrijdag, 21 december: geen repetitie

Zaterdag, 21 december: GENERALE REPETITIE en CONCERT (zie apart blad)

KALENDER concerten/projecten/activiteiten

Eerste weekend van mei: deelname aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt.

<