Nieuws

LESSENREEKS mei-juni

De laatste lessenreeks van dit schooljaar is gestart op maandag, 30 april en loopt tot zondag, 17 juni.

Er is geen les in de week van hemelvaart. Er is wel les op pinkstermaandag.

Er kunnen geen inhaallessen gepland worden na 17 juni. Enkel wie al is overgestapt naar het nieuw systeem van de beurtenkaart, kan nog lessen inplannen in overleg met de leerkracht tot begin juli. Plan dus goed vooraf, zeker wie examens heeft!

LESVERPLAATSINGEN en LESAFSPRAKEN

Om het voor iedereen werkbaar te houden, moet je een lesverplaatsing minstens 2 dagen vooraf aanvragen.

Wil je een lesafspraak vast leggen, afzeggen of wijzigen, dan doe je dit ofwel tijdens de les met de leerkracht ofwel via het secretariaat. Niet via mail/sms naar de leerkracht persoonlijk. Alleen zo vermijden we misverstanden en dubbele boekingen.

NIEUW EN FLEXIBELER SYSTEEM

Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met een flexibeler systeem om lessen in te plannen. Je koopt dan een "kaart" aan van 5 of 10 of 20 lessen die binnen een bepaalde periode moeten genomen worden. Je plant dan bv. geen les in de week waarin je in het buitenland zit of het dansoptreden van dochterlief is gepland. Wil een student liever niet komen tijdens de examens, dan kan hij daarna nog een les inplannen. Ook een extra les volgen of al opnieuw starten vanaf eind augustus is dan mogelijk na overleg met de leerkracht.

Planning REPETITIES Mini Musica 2018

18 mei: gewone repetitie

25 mei: gewone repetitie

1 juni: laatste repetitie

REPETITIES V.E.M-orkest op volgende data:

18 mei: gewone repetitie

25 mei: strijkers van 19u15 tot 20u - tutti van 20u tot 20u30 - blazers/slagwerk/piano van 20u30 tot 21u15

1 juni: laatste repetitie (bij voldoende aanwezigen)

KALENDER concerten/projecten/activiteiten

Zaterdag, 5 mei: CONCERT om 15u door de strijkers van Mini Musica en V.E.M.-orkest in de theaterzaal oud-gemeentehuis, Ledebergplein. Van harte welkom!

<