Muzische projecten

Een muzisch project is een schoolproject waarbij muziek en drama, dans en beweging, beeld en multimedia elkaar vinden in een schitterende apotheose: een totaalspektakel door alle leerlingen van de school. Er wordt thematisch gewerkt en een aantal liederen of muziekstukken vormen de leidraad. De slotuitvoering staat onder leiding van V.E.M.vzw.

Volgende activiteiten kunnen aan bod komen: zingen en musiceren, beweging en dans, beeld en lichtspel, ontwerpen van affiches en uitnodigingen, drama (presentatie, toneel,...) en multimedia (presentatie, geluidseffecten,...) Er wordt steeds gewerkt rond een thema: de seizoenen, kerst, muzikale wereldreis, dieren,...

Het project wordt uitgewerkt met de hele school; planning en programmatie gebeuren in overleg met V.E.M.vzw, die ook de volledige artistieke leiding draagt van het project en advies geeft bij alle zaken van organisatorische en logistieke aard.

Het basispakket kost 920 en omvat een opstartvergadering, 1 interactieve voorstelling "van schildpad tot sax", een liedbundel binnen het gekozen thema, arrangement van 1 keuzelied van de school, 1 zangrepetitie, 1 generale repetitie en 1 uitvoering. Bijkomende instrumentenvoorstelling/repetitie/bespreking: 80; workshop " tam tam't Orff": 80 en 50 voor elke bijkomende sessie; generale repetitie op andere dag dan uitvoering: 100; bijkomende slotuitvoering: 350 indien op zelfde dag en 400 indien op andere dag.