Muziek/cultuurklas

Als alternatief voor de openlucht- en sportklassen of voor de ge´ntegreerde werkweken, organiseerde V.E.M.vzw jarenlang muziek- en cultuurklassen. Vanaf schooljaar 2010-2011 sluiten wij aan bij de activiteiten van het Stadsmuseum Gent (STAM).

Via de stadsklassen "beleef" je de "stad" in al zijn facetten. De stad en verstedelijking, toerisme, economie, mobiliteit maar ook politiek, economie en interculturaliteit zijn thema's die aan bod kunnen komen binnen de stadsklassen en aansluiting vinden bij de leefwereld en het leerprogramma van kinderen uit de 3e graad lager onderwijs en de 1e graad middelbaar onderwijs.

Uiteraard zijn er ook heel wat activiteiten mogelijk rond erfgoed, monumenten en cultuur en net daar vind je dan ook de activiteiten en workshops van V.E.M.vzw terug.

Voor alle info kan u terecht op www.stamgent.be.

Wij hopen al onze trouwe scholen en leerkrachten in de toekomst alvast nog te ontmoeten.