Praktisch

Contact gegevens

Tel. 09 / 225 72 38
GSM 0477 / 52 03 35
Mail info@vem.be

Waar?

Willem Wenemaerstraat 35 - 9000 GENT
Vlakbij het bioscoopcomplex Kinepolis en de op- en afritten van de E17 en de E40 en de ring van Gent.

Gaan alle cursussen door bij V.E.M.vzw?

Alle repetities en lessen gaan door in de Willem Wenemaerstraat 35 te Gent. Voor kampen en stages wordt de lokatie aan de betrokkenen meegedeeld.

Hoe kan je inschrijven voor de activiteiten van V.E.M.vzw?

Nieuwe leerlingen die zich willen inschrijven voor september 2017, dienen zich aan te melden via een mail met naam/adres/tel./geboortedatum/eigen beroep of beroep ouders/motivatie. Zodra er een plaatsje vrij komt in de cursus van uw keuze wordt u dan uitgenodigd voor de inschrijving op het secretariaat. De eigenlijke inschrijving gebeurt dan OP AFSPRAAK tussen 11 en 18 juni of vanaf 1 september. Pas na betaling is de inschrijving definitief en word je op de deelnemerslijst geplaatst of kan je een lesuur vastleggen. Bij teveel inschrijvingen wordt er een wachtlijst aangelegd.

Wil je aansluiten bij het MINI MUSICA kinderkoor of het V.E.M.-orkest, meld je ook aan met een mailtje. Wij nodigen je dan uit voor een eerste repetitie.

Om in te schrijven voor een kamp, stuurt U een mailtje met alle gegevens (naam,adres,tel.nr., geboortedatum) en betaalt het gevraagde voorschot. Pas na betaling wordt u op de deelnemerslijst geplaatst. Indien het kamp intussen volzet is, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.

Scholen of verenigingen die een activiteit willen plannen, bezorgen ons alle coordinaten van de school/klas/groep en de verantwoordelijke met voorstel van planning van de gekozen activiteit. Wij bevestigen via een schriftelijke overeenkomst.

Vakanties?

M.u.v. zomerkampen, gaan alle lessen en activiteiten door in de loop van het schooljaar. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakantie noch de week van hemelvaart. Start- en einddatum van de cursusperiodes vindt u bij "nieuws"."

Hoe gebeurt de betaling?

Het cursus- of lidgeld wordt contant betaald op het secretariaat of overgeschreven op rek.nr. BE08 2900 5209 7913 van V.E.M.vzw.
Er wordt geen lesafspraak gemaakt voor een individuele les noch wordt iemand als cursist/lid/deelnemer genoteerd vooraleer het cursusgeld is vereffend. Er kunnen dus geen plaatsjes "gereserveerd" worden.

Prijzen:

Individuele lessen: 285 euro voor de periodes september-december en januari-april of 145 euro voor de periode mei-juni (wekelijkse lessen) of 305 euro voor een 10-beurtenkaart (enkel voor volwassenen/gevorderden; 1 jaar geldig: les op afspraak)

Kleuterinitiatie: 95 euro voor een reeks van 10 lessen

Zanglessen: 95 euro voor een reeks van 10 lessen

MINI MUSICA koor en orkest: 55 euro lidgeld per schooljaar; gratis voor wie instrumentles volgt bij V.E.M.vzw.

V.E.M.-orkest: 115 euro lidgeld per schooljaar; gratis voor wie instrumentles volgt bij V.E.M.vzw.

Prijzen kampen en stages: zie overzicht "vakanties". Het resterend bedrag dient betaald te zijn uiterlijk 1 maand voor aanvang tenzij anders vermeld.

Toelichting bij de prijzen:

Het cursusgeld omvat lesgeld/lidgeld, verzekering, administratiekosten en deelname aan concerten en projecten.
Voor wie een orkestinstrument bespeelt omvat dit ook orkest/samenspel/kamermuziek.
Het cursusgeld is niet terugvorderbaar noch overdraagbaar.
Er is een korting van 25 euro /10 euro vanaf het 3e gezinslid voor individuele lessen.
Bij annulering van deelname aan een kamp is het voorschot niet terugvorderbaar. Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van een kamp is 50% van het totale bedrag verschuldigd; bij annulering binnen de week het totale bedrag.

Huurinstrumenten:

Wie instrumentles volgt, kan indien gewenst een instrument huren. Wij helpen onze leerlingen ook bij de aankoop van een eigen instrument. Meer info en prijzen op het secretariaat.

Nog enkele spelregels (zie ook huishoudelijk reglement bij de inschrijving):

* Muziek leren spelen is een discipline en wij vragen dan ook dat er thuis regelmatig (lees "dagelijks") geoefend wordt.
* Voor jonge kinderen wordt een ouder/verantwoordelijke in de individuele les verwacht. Deze zal thuis ook het oefenen moeten begeleiden. De ouder moet zelf geen muziekkennis hebben.
* Lesafspraken voor individuele lessen kunnen verplaatst worden naar een ander moment binnen de week maar dit moet minstens 2 dagen vooraf aangevraagd worden. Er kunnen geen lessen "opgespaard" worden tot een nieuwe cursusperiode.
* Alle kinderen van 7 tot 14 jaar willen we uitnodigen voor het kinderkoor. Zeker wie geen orkestinstrument bespeelt, leert er samen met anderen muziek maken. Zingen scherpt sowieso het gehoor, stimuleert het ritmegevoel en het gevoel voor meerstemmigheid en draagt zo bij tot de algemene muzikale ontwikkeling.
* Voor wie een orkestinstrument bespeelt is samenspel/orkest een onmisbaar en essentieel onderdeel van de opleiding en wij dringen er dan ook op aan dat zij aansluiten bij 1 van de groepen.
* Omdat elke school/organisatie een eigen pedagogisch-didactische aanpak heeft, schrijven wij geen leerlingen in voor individuele lessen die elders ook instrumentles (zelfs een ander instrument) en/of notenleer volgen. Zo vermijden we dat leerlingen af te rekenen hebben met andere benamingen, verschillende aandachtspunten, nieuwe werkwijze enz.
* Ook van wie in het kinderorkest meespeelt of meezingt bij het kinderkoor verwachten we, om dezelfde reden als hierboven vernoemd, dat zij dit niet elders ook doen. Bovendien vermijden we daarmee ook overlappende repetities/projecten/concerten e.d.
* Indien er (niveau)-groepen worden gemaakt, zijn het onze leerkrachten die de groepen indelen.
* Hoewel we dit tot een minimum proberen te beperken, kan het gebeuren dat de leerkrachten, als professionele muzikanten, zelf een concert spelen en daarvoor lessen moeten verplaatsen. Uiteraard wordt dan een inhaalles voorzien. Enige mate van flexibiliteit van de leerling kan dan noodzakelijk zijn.

Erkenning en steun:

V.E.M.vzw is erkend als socio-culturele vereniging door de Stad Gent en geniet de Steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Kunst en Cultuur.