Nieuws

EINDE LESSENREEKS

De huidige lessenreeks loopt tot zondag, 29 april 2018. Alle inhaallessen moeten voor die datum ingepland zijn; er kunnen geen lessen opgespaard worden tot de volgende periode!

NIEUWE LESSENREEKS mei-juni

De laatste lessenreeks van dit schooljaar start op maandag, 30 april en loopt tot zondag, 17 juni.

Er is geen les in de week van hemelvaart. Er is wel les op pinkstermaandag. De les van 1 mei dient verplaatst te worden naar een ander moment binnen die week.

Het cursusgeld bedraagt 145€. Inschrijving = na betaling. Alleen wie CONTANT betaalt, kan meteen een lesuur vast leggen. Wie liever overschrijft, dient via mail het lesuur af te spreken.

Er worden geen plaatsjes gereserveerd. Tot 15 april blijven de uurroosters behouden. Nadien worden deze ingevuld in volgorde van betaling en kunnen ook nieuwe leerlingen een plaatsje nemen.

Er kunnen geen inhaallessen gepland worden na 17 juni. Plan dus goed vooraf, zeker wie examens heeft! Je kan ev. in de loop van mei al 1 of 2 inhaallessen of dubbele lessen afspreken.

LESVERPLAATSINGEN en LESAFSPRAKEN

Om het voor iedereen werkbaar te houden, moet je een lesverplaatsing minstens 2 dagen vooraf aanvragen. De les wordt dan verplaatst naar een ander moment binnen de week. Er kunnen geen lessen "opgespaard" worden tot in de nieuwe periode.

Wil je een lesafspraak vast leggen, afzeggen of wijzigen, dan doe je dit ofwel tijdens de les met de leerkracht ofwel via het secretariaat. Niet via mail/sms naar de leerkracht persoonlijk. Alleen zo vermijden we misverstanden en dubbele boekingen.

NIEUW EN FLEXIBELER SYSTEEM

Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met een flexibeler systeem om lessen in te plannen. Je koopt dan een "kaart" aan van 5 of 10 of 20 lessen die binnen een bepaalde periode moeten genomen worden. Je plant dan bv. geen les in de week waarin je in het buitenland zit of het dansoptreden van dochterlief is gepland. Wil een student liever niet komen tijdens de examens, dan kan hij daarna nog een les inplannen. Ook een extra les volgen of al opnieuw starten vanaf eind augustus is dan mogelijk.

Wil je graag nu al overstappen? Dat kan! Alle info op de flits via de leerkracht of via mail.

WACHTLIJSTEN nieuwe leerlingen

We hebben alweer heel wat kandidaat-leerlingen op een wachtlijst staan die we op dit moment geen lesuur kunnen geven. Omdat wij het essentieel vinden dat er thuis regelmatig geoefend wordt - de les zelf is immers het evaluatiemoment van de vooruitgang die u door te oefenen maakt - zullen wij bij een nieuwe cursusperiode geen leerlingen meer inschrijven die niet of nauwelijks oefenen thuis. Zo kunnen we gemotiveerde nieuwelingen toch de kans geven om te starten.

Planning REPETITIES Mini Musica 2018

20 april: gewone repetitie

27 april: voor alle strijkers: repetitie van 18u tot 20u/ blazers en slagwerk gewone repetitie

4 mei: voor alle strijkers: generale repetitie (zie aparte mail)// blazers en slagwerk GEEN repetitie

18 mei: gewone repetitie

25 mei: gewone repetitie

1 juni: laatste repetitie

REPETITIES V.E.M-orkest op volgende data:

20 april: gewone repetitie

27 april: strijkers: repetitie om 18u45; tutti om 19u45; blazers/slagwerk/piano van 20u45 tot 21u15

4 mei: generale repetitie (zie aparte mail)

18 mei: gewone repetitie

25 mei: strijkrs van 19u15 tot 20u - tutti van 20u tot 20u30 - blazers/slagwerk/piano van 20u30 tot 21u15

1 juni: laatste repetitie (bij voldoende aanwezigen

KALENDER concerten/projecten/activiteiten

Zaterdag, 5 mei: CONCERT om 15u door de strijkers van Mini Musica en V.E.M.-orkest in de theaterzaal oud-gemeentehuis, Ledebergplein. Van harte welkom!

<