Muziek met de jongsten

Muziek is voor kinderen iets heel bijzonders: het boeit, het fascineert, het trekt hen aan. Wat ons betreft zou elk kind van jongsaf met muziek moeten in contact komen. Werken rond muziek bevordert immers op een leuke manier ook de ontwikkeling van emotionele, sociale, communicatieve en motorische vaardigheden. Als ouder kan je dit ondersteunen door vb. samen naar muziek te luisteren, mee te zingen met de lievelingsmuziek van jouw kind of al eens naar een concert of optreden te gaan kijken. Voor ons is muziek met kleuters niet alleen zingen, bewegen, stappen en klappen maar ook spelen met muziekinstrumenten. We luisteren met de kleuters naar muziek en muzikale verhalen, ontdekken de verschillende muziekinstrumenten, zoeken naar muzikale tegenstellingen en stimuleren hun ritmegevoel. Vanaf een jaar of 5 kunnen de kleuters ook spelenderwijs de noten en ritmes leren onderscheiden op een partituur en zijn ze in staat om een instrument te leren bespelen.

Voor kleuters zijn er wekelijks initiatielesjes. Daarbij wordt voorrang van inschrijving gegeven aan de oudste kleuters. Kinderen vanaf 5 jaar ook starten met instrumentles. De lessen zijn individueel en op maat maar we verwachten mama of papa wel in de les. Zo kunnen de leerkracht en de ouders samen de jonge muzikant op een positieve en doordachte manier begeleiden en ondersteunen in zijn muzikale ontwikkeling.

Voor

Alle kleuters - Instrumentles vanaf 5 jaar

Praktisch

Nieuwe initiatiereeksen voor kleuters °2012 en °2013 vanaf september 2017 op zaterdag van 12u tot 13u. De cursusprijs is 95 euro perreeks van 10 lessen. Meer info over de individuele instrumentlessen bij "aanbod".